Awonia projektledning

Som projektledare är jag ert sakkunniga ombud och driver projektet från idéstadiet till färdigt resultat.  

Jag utbildar även inom AI.

ett konsultbolag som tillhandahåller tjänster inom

Byggprojektledning

Fastighetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Erfarenhet av

Erfarenhet från

Brinner för

Projektledare med bredd

Awonia drivs av mig, Andrea Westling, med 15 års erfarenhet från byggbranschen, både från beställar- och entreprenadsidan.

Jag har erfarenhet från alla faser av ett byggprojekt, från att ta fram en kravspecifikation och komma fram till vad vi ska bygga, till grova kostnadsuppskattningar, upphandling av entreprenörer, genomförande och besiktning. Jag kan vara er representant under hela processen.

Jag kan även lära er hur ni kan dra nytta av AI under alla faser, läs mer under fliken AI för bygg.